Microsoft přidal do Windows 10 řadu nových klávesových zkratek, které umožňují lépe používat nové funkce, jako je virtuální plocha, pozicování oken v režimu přichytit, aktivovat Cortanu či ovládat příkazový řádek.

přichytávání okna

Windows + šipka doleva– přichytí aktivní okno na levou část obrazovky
Windows + šipka doprava– přichytí aktivní okno na pravou část obrazovky
Windows + šipka dolů– minimalizuje aktivní okno do hlavní lišty
Windows + šipka nahoru– maximalizuje aktivní okno

virtuální plochy

Windows + Ctrl + D– vytvoří novou virtuální plochu a přepne se na ni
Windows + Ctrl + F4– zavře aktuální virtuální plochu
Windows + Ctrl + šipka vpravo nebo vlevo– přepne se mezi virtuální plochou vpravo nebo vlevo

Příkazový řádek

Shift + šipka vlevo– označí text vlevo od kurzoru
Shift + šipka vpravo– označí text vpravo od kurzoru
Shift + Ctrl + šipka vlevo nebo vpravo– označí celý blok textu
Ctrl + C nebo Ctrl + Insert– zkopíruje vybraný text v příkazovém řádku do schránky Windows
Ctrl + V nebo Shift + Insert– vloží zkopírovaný text na místo, kde se nachází kurzor myši
Ctrl + A– označí veškerý text v aktuálním řádku příkazové řádky, pokud ho řádek obsahuje. Pokud je prázdný, vyberte veškerý text

Další nové klávesové zkratky

Windows + Q nebo S– spustí Cortanu
Windows + I– vyvolá nastavení Windows 10
Windows + A– otevře Centrum akcí
Windows + H– otevře okno se sdílením
Windows + P– přepíná mezi režimy zobrazení obrazovky
Windows + S– otevře okno pro hledání
Windows + K– připojí se k bezdrátovým zařízením
Windows + G– otevře herní panel