Firemní web a internetový obchod

Studentský komunitní web

Author: Kristína Nguyenová

Umožněte ochutnat jaké to je být Vaším zákazníkem

Nákup je vždy rozhodující moment, kdy se návštěvník webu mění v našeho zákazníka a musí nám dát peníze. Zároveň v tomto bodu může mít náš potenciální zákazník mnoho pochybností, které mu potřebujeme vyvrtátit. Např. splní dodavatel to co o produktu či službě říká, dodá objednané zboží, jak se zachová v případě reklamace, bude vůbec možné vrátit v případě, že nesplní očekávání? A mnoho dalších otázek při tom vyvztane v hlavě.

My však můžeme vytvořit „startovací produkt“ za velmi nízkou cenu, který však bude mít pro zákazníka hodnotu.

Když mu takový produkt nabídneme a on nám dá nízkou částku za něj, ochutná tedy jaké to je být našim zákazníkem, tak je pak ochotný zaplatit i dražší službu.

PPC reklama

PPC — Pay Per Click (česky: Platba za proklik) — je v on-line marketingu platební
model výkonové reklamy, kdy inzerent neplatí za zobrazení své reklamy, ale pouze
za prokliknutí z této reklamy na svou webovou stránku.

Inzerentovi dává Pay Per Click (PPC) reklama větší jistotu efektivnosti reklamní kampaně. Jak už
název napovídá, inzerent platí pouze za proklik, nikoliv za zobrazení (impresi).
Reklamní PPC systémy
V České republice jsou nejznámější tyto reklamní systémy:
 Google AdWords
 Seznam Sklik
 Facebook Ads
 eTarget
 AdFOX – služba byla v březnu 2011 zrušena

Výhody PPC reklamy
 Lidé využívají vyhledávače, když hledají konkrétní informace, a proto je zde vaše reklama
perfektně cílená.
 Neplatíte za to, že vás někdo vidí, ale pouze za to, že přijde na vaše stránky.
 Můžete poměrně přesně měřit výsledky vložené investice.
PPC reklama a měření úspěšnosti
Aby byla PPC reklama dlouhodobě úspěšná, je velice důležité takovou reklamní kampaň
průběžně optimalizovat. Je totiž poměrně běžné, že si klient nastaví PPC reklamu svépomocí, ta
však není optimalizována a vede k nevýhodným cenám za proklik.  I proto je důležité vedle
nastavení samotné PPC kampaně věnovat čas i nastavení analytických nástrojů a jejich
správnému užití.
Když se řekne měření úspěšnosti, každého může napadnout něco trošku jiného. Je důležité si
zvolit klíčovou metriku. Mezi nejznámější metriky, nebo-li také KPI, se řadí například CPC (cost
per click), CTR (click through rate) či poměrně oblíbené PNO (podíl nákladů na obratu).
Analytika PPC kampaní se mimo jiné provádí pomocí nástroje Google Analytics.
Kde lze PPC reklamu vidět?

PPC reklamu můžete vidět ve vyhledávačích, na zpravodajských portálech a v řadě partnerských
webů. Takové reklamě se říká kontextová reklama. Kontextem rozumíme obsah stránky.
Jednoduše řečeno systém analyzuje obsah webu a na základě analýzy poté zobrazuje relevantní
reklamu. Toho se užívá například při realizaci remarketingových kampaní, kdy inzerent
zobrazuje dodatečná marketingová či brandová sdělení u obsahově relevantního obsahu.
Kontextová reklama je obdoba PPC reklamy ve vyhledávačích, akorát s tím rozdílem, že ve
vyhledávačích zadává kontext sám uživatel a reklamy jsou odvozeny na základě shody s
vyhledávací frází.
Nákup PPC reklamy
Nákup reklamy v PPC systémech se realizuje pomocí aukce. Čím vyšší částku jste ochotni
zaplatit za jeden proklik, tím větší šanci na lepší pozici máte. O samotném umístění inzerátu
však nerozhoduje pouze nabídnutá cena, ale i tzv. skóre kvality. Skóre kvality slouží k
vyhodnocení kvalitativních faktorů reklamy počínaje metrikou CTR a konče kvalitou stránky, na
kterou inzerát odkazuje. I proto je důležité při samotném plánování PPC kampaně připravit i
kvalitní copywriting, bannery i samotné landing pages.

TIP ! U každého obrázku napište co na něm je

Ve vyhledávačích Google a Seznam existuje možnost vyhledávání mezi obrázky. Jenže jak vyhledávač zjistí, co je na obrázcích vyobrazeno, aby jej mohl zobrazit ve vyhledávání na určité hledání. Vyhledávač si to přečte buď v okolním textu u obrázku nebo ještě raději v tzv. alternativním popisku (můžete narazit na zkratku Alt).

Tento alternativní popisek slouží především těm, kteří mají ve svém prohlížeči zakázáno načítání obrázků na webu, aby se jim místo obrázku zobrazil právě tento popisek a i oni viděli, co je na obrázku. A zároveň těchto popisků využívají i vyhledávače, aby zjistili, co na obrázku je.

Důležité jsou i alternativní popisky u obrázků v emailech. Mnoho emailových poskytovatelů totiž automaticky obrázky v emailech nenačítá a příjemce místo nich vidí právě tyto alternativní popisky, než si dá zobrazit obrázky v emailu.

„Proti blbosti i bohové bojují marně.“ Jan Werich