Banner je jednou z typů reklam, která je hodně využívaná v online marketingu. Jde o typ reklamy, jejímž hlavním úkolem je upoutat pozornost návštěvníků. Banner je nejčastějším používaným formátem internetové reklamy, jedná se o obdélník nebo čtverec, který je vyplněn grafikou, textem či interaktivními prvky. Tyto reklamy se zobrazují uživateli na webové stránce a mají za úkol navést uživatele na jinou cílovou stránku, než na které se daná reklama (banner) zobrazuje. Když návštěvník na banner klikne, bude následně přesměrován na cílovou webovou stránku.

Druhy bannerové reklamy se liší způsobem technologie, kdy je rozlišujeme na: statické bannery, animované bannery a flashové bannery.

Výhody bannerů – využívají se převážně k budování značky, ale své využití najdou i při prodeji zboží. Dále bannery najdou využití při tzv. self-promu, kdy mají za úkol propagovat akce či novinky dané webové stránky.

Nevýhody bannerů – hrozí vypěstování tzv. bannerové slepoty, kdy bannery jsou na obtíž a uživatelé a potencionální zákazníci, kteří si na jejich častý výskyt zvyklí, je začnou ignorovat.