Firemní web a internetový obchod

Studentský komunitní web

Category: Nezařazené (page 1 of 5)

21 nových klávesových zkratech ve Windows 10

Microsoft přidal do Windows 10 řadu nových klávesových zkratek, které umožňují lépe používat nové funkce, jako je virtuální plocha, pozicování oken v režimu přichytit, aktivovat Cortanu či ovládat příkazový řádek.

přichytávání okna

Windows + šipka doleva– přichytí aktivní okno na levou část obrazovky
Windows + šipka doprava– přichytí aktivní okno na pravou část obrazovky
Windows + šipka dolů– minimalizuje aktivní okno do hlavní lišty
Windows + šipka nahoru– maximalizuje aktivní okno

virtuální plochy

Windows + Ctrl + D– vytvoří novou virtuální plochu a přepne se na ni
Windows + Ctrl + F4– zavře aktuální virtuální plochu
Windows + Ctrl + šipka vpravo nebo vlevo– přepne se mezi virtuální plochou vpravo nebo vlevo

Příkazový řádek

Shift + šipka vlevo– označí text vlevo od kurzoru
Shift + šipka vpravo– označí text vpravo od kurzoru
Shift + Ctrl + šipka vlevo nebo vpravo– označí celý blok textu
Ctrl + C nebo Ctrl + Insert– zkopíruje vybraný text v příkazovém řádku do schránky Windows
Ctrl + V nebo Shift + Insert– vloží zkopírovaný text na místo, kde se nachází kurzor myši
Ctrl + A– označí veškerý text v aktuálním řádku příkazové řádky, pokud ho řádek obsahuje. Pokud je prázdný, vyberte veškerý text

Další nové klávesové zkratky

Windows + Q nebo S– spustí Cortanu
Windows + I– vyvolá nastavení Windows 10
Windows + A– otevře Centrum akcí
Windows + H– otevře okno se sdílením
Windows + P– přepíná mezi režimy zobrazení obrazovky
Windows + S– otevře okno pro hledání
Windows + K– připojí se k bezdrátovým zařízením
Windows + G– otevře herní panel

 

Jak stáhnout náhledový obrázek videa z YouTube

Jistě to každý zná, vložíte video z YouTube na své stránky a potřebujete k němu náhledový obrázek. Nejlépe ten stejný jako je u videa na YouTube. Nabízí se samozřejmě možnost udělat si snímek obrazovky a následně z něj vyříznout náhledový obrázek.

Elegantnější řešení je však získat náhledový obrázek přímo z YouTube. K tomu stačí zjistit ID videa a zadat jednu z následujících adres:

http://img.youtube.com/vi/{ID VIDEA}/0.jpg
http://img.youtube.com/vi/{ID VIDEA}/1.jpg
http://img.youtube.com/vi/{ID VIDEA}/2.jpg
http://img.youtube.com/vi/{ID VIDEA}/3.jpg

Pod 0 se skrývá velký náhledový obrázek, pod 1 až 3 pak malé náhledové obrázky. Pro jistotu dodejme, jak zjistíte ID videa. Je obsaženo v adrese videa či v iframe.

 

Klávesové zkratky pro počítače s MacOS

Klávesové zkratky nám mohou pomoci zrychlit práci na počítači. V následující tabulce naleznete zkratky pro počítače Mac se systémem macOS. Klávesové zkratky pro jablečné počítače jsou odlišné od těch pro počítače se systémem Windows. Apple mimo jiné používá trochu jiné rozložení kláves a některé klávesy jsou i odlišné. Jestliže používáte klávesnici určenou pro Windows, je třeba stisknout místo klávesy Command klávesu s logem Windows, abyste mohli následující zkratky používat.

Vyjímání, kopírování, vkládání a další běžné zkratky

          Zkratka Popis
Command-X Vyjmout: Odstraní označenou položku a zkopíruje ji do stránky.
Command-C Kopírovat: Zkopíruje vybranou položku do schránky. Zkratka funguje i se soubory ve Finderu.
Command-V Vložit: Vloží obsah schránky do otevřeného dokumentu nebo aplikace. Zkratka funguje i se soubory ve Finderu.
Command-Z Odvolat akci: Vrátí zpět předchozí příkaz. Stisknutím Command-Shift-Z pak můžete Opakovat akci, čímž zrušíte předchozí odvolání. V některých aplikacích je možné odvolat a opakovat i více příkazů po sobě.
Command-A Vybrat všechny položky.
Command-F Hledat: umožní prohledat dokument nebo otevře okno hledání.
Command-G Hledat znovu: Najde další výskyt nalezené položky. K předchozímu nalezenému výskytu se vrátíte stisknutím Command-Shift-G.
Command-H Skrýt: Skryje všechna okna přední aplikace. Chcete-li zobrazit jen přední aplikaci a všechny ostatní skrýt, stiskněte Command-Alt-H.
Command-M Minimalizovat přední okno do Docku. Chcete-li minimalizovat všechna okna přední aplikace, stiskněte Command-Alt-M.
Command-N Nový: Otevře nový dokument nebo okno.
Command-O Otevřít vybranou položku nebo dialogové okno pro otevření souboru.
Command-P Tisknout aktuální dokument.
Command-S Uložit aktuální dokument.
Command-W Zavřít přední okno. Chcete-li zavřít všechna okna aplikace, stiskněte Command-Alt-W.
Command-Q Ukončit aplikaci.
Alt-Command-Esc Vynutit ukončení: Vyberte aplikaci, kterou chcete vynuceně ukončit. Anebo stiskněte Command-Shift-Alt-Esc a podržte je na 3 vteřiny, čímž vynutíte ukončení jen přední aplikace.
Command-mezerník Spotlight: Zobrazí nebo skryje pole hledání Spotlight. Chcete-li otevřít hledání Spotlight z okna Finderu, stiskněte Command-Alt-mezerník. Pokud používáte více vstupních zdrojůpro psaní v různých jazycích, tyto klávesové zkratky mění vstupní zdroj, místo aby zobrazily Spotlight.
Mezerník Rychlý náhled: Otevře Rychlý náhled vybrané položky.
Command-Tab Přepnout aplikace: Přepínání na další otevřené aplikace, postupně podle toho, které jste použili naposledy.
Shift-Command-Vlnovka (~) Přepnout okna: Přepínání na další otevřené okno aplikace v popředí, postupně podle toho, které jste použili naposledy.
Shift-Command-3 Snímek obrazovky: Pořídí snímek celé obrazovky. Další informace o klávesových zkratkách snímků obrazovky.
Command-čárka (,) Předvolby: Otevře předvolby přední aplikace.

Zkratky pro spánek, odhlášení a vypínání

               Zkratka Popis
Tlačítko napájení Stisknutím zapnete Mac nebo ho probudíte ze spánku.

Stisknutím a podržením na 1,5 sekundy v době, kdy je Mac probuzený, zobrazíte dialogové okno s nabídkou uspání, restartování nebo vypnutí. Pokud nechcete čekat 1,5 sekundy, stiskněte s tlačítkem napájení klávesu Control nebo použijte kombinaci Control–Vysunutí disku  .*

Stisknutím a podržením na 5 vteřin vynutíte vypnutí Macu.

Control-Command-Tlačítko napájení Vynuceně Mac restartuje.*
Control-Shift-Tlačítko napájení nebo
Control-Shift-Vysunutí disku 
Přepne displej do režimu spánku.*
Control-Command-Vysunutí disku  Ukončí všechny aplikace a potom Mac restartuje. Jsou-li v některém dokumentu neuložené změny, zobrazí se dotaz, zda je chcete uložit.*
Control-Alt-Command-Tlačítko napájení nebo
Control-Alt-Command-Vysunutí disku 
Ukončí všechny aplikace a potom Mac vypne. Jsou-li v některém dokumentu neuložené změny, zobrazí se dotaz, zda je chcete uložit.*
Shift-Command-Q Odhlásí vás od aktuálního uživatelského účtu macOS. Budete požádáni o potvrzení.
Alt-Shift-Command-Q Okamžitě vás odhlásí od aktuálního uživatelského účtu macOS bez žádosti o potvrzení.

*Neplatí pro klávesnice, které mají Touch Bar.

Klávesové zkratky dokumentů

               Zkratka Popis
Command-B Zvýrazní vybraný text tučně, nebo u něj zruší tučné zvýraznění.
Command-I Zvýrazní vybraný text kurzívou, nebo u něj zruší kurzívu.
Command-U Podtrhne vybraný text, nebo u něj zruší podtržení.
Command-T Zobrazí nebo skryje okno Písma.
Command-D V dialogovém okně Otevřít nebo Uložit vybere plochu.
Control-Command-D Zobrazí nebo skryje definici vybraného slova.
Shift-Command-Dvojtečka (:) Zobrazí okno Pravopis a gramatika.
Command-středník (;) Zkontroluje v dokumentu překlepy a pravopis.
Alt-Delete Smaže slovo vlevo od kurzoru.
Control-H Smaže znak vlevo od kurzoru. Místo toho můžete také použít klávesu Delete.
Control-D Smaže znak vpravo od kurzoru. Místo toho můžete také použít zkratku Fn-Delete.
Fn-Delete Smaže znak vpravo od kurzoru na klávesnicích, které nemají klávesu Smazat vpřed  . Místo toho můžete také použít zkratku Control-D.
Control-K Smaže text mezi kurzorem a koncem řádku nebo odstavce.
Command-Delete V dialogovém okně obsahujícím tlačítka Smazat nebo Neukládat vyberte Smazat nebo Neukládat.
Fn-šipka nahoru Page Up: Posune obrazovku o stránku výš.
Fn-šipka dolů Page Down: Posune obrazovku o stránku níž.
Fn-šipka doleva Home: Posune obrazovku na začátek dokumentu.
Fn-šipka doprava End: Posune obrazovku na konec dokumentu.
Command-šipka nahoru Přesune kurzor na začátek dokumentu.
Command-šipka dolů Přesune kurzor na konec dokumentu.
Command-šipka doleva Přesune kurzor na začátek řádku.
Command-šipka doprava Přesune kurzor na konec řádku.
Alt-šipka doleva Přesune kurzor na začátek předchozího slova.
Alt-šipka doprava Přesune kurzor na konec následujícího slova.
Shift-Command-šipka nahoru Označí text mezi kurzorem a začátkem dokumentu.
Shift-Command-šipka dolů Označí text mezi kurzorem a koncem dokumentu.
Shift-Command-šipka doleva Označí text mezi kurzorem a začátkem řádku.
Shift-Command-šipka doprava Označí text mezi kurzorem a koncem řádku.
Shift-šipka nahoru Protáhne výběr textu až k nejbližšímu znaku ve stejné svislé linii o řádek výš.
Shift-šipka dolů Protáhne výběr textu až k nejbližšímu znaku ve stejné svislé linii o řádek níž.
Shift-šipka doleva Protáhne výběr textu o jeden znak doleva.
Shift-šipka doprava Protáhne výběr textu o jeden znak doprava.
Alt-Shift-šipka nahoru Rozšíří výběr textu na začátek odstavce, při dalším stisknutí pak na začátek předchozího odstavce a tak dále.
Alt-Shift-šipka dolů Protáhne výběr textu na konec odstavce, při dalším stisknutí pak na konec dalšího odstavce a tak dále.
Alt-Shift-šipka doleva Rozšíří výběr textu na začátek slova, při dalším stisknutí pak na začátek předchozího slova a tak dále.
Alt-Shift-šipka doprava Protáhne výběr textu na konec slova, při dalším stisknutí pak na konec dalšího slova a tak dále.
Control-A Přesune kurzor na začátek řádku nebo odstavce.
Control-E Přesune kurzor na konec řádku nebo odstavce.
Control-F Přesune kurzor o jeden znak dopředu.
Control-B Přesune kurzor o jeden znak dozadu.
Control-L Zarovná kurzor nebo výběr na střed viditelné oblasti.
Control-P Posune kurzor o řádek výš.
Control-N Posune kurzor o řádek níž.
Control-O Vloží za kurzor nový řádek.
Control-T Prohodí znak za kurzorem se znakem před kurzorem.
Command-levá složená závorka ({) Zarovnání doleva.
Command-pravá složená závorka (}) Zarovnání doprava.
Shift-Command-svislá čára (|) Zarovnání na střed.
Alt-Command-F Přejde na pole Hledání.
Alt-Command-T Zobrazí nebo skryje v aplikaci řádek nabídek.
Alt-Command-C Kopírovat styl: Zkopíruje nastavení formátování vybrané položky do schránky.
Alt-Command-V Vložit styl: Použije zkopírovaný styl na vybranou položku.
Alt-Shift-Command-V Vložit a použít styl: Vloží položku a použije na ní styl okolního kontextu.
Alt-Command-I Otevře nebo skryje okno Inspektor.
Shift-Command-P Vzhled stránky: Zobrazí okno, ve kterém můžete vybrat nastavení dokumentu.
Shift-Command-S Zobrazí dialogové okno Uložit jako, nebo zduplikuje aktuální dokument.
Shift-Command-
Znak mínus (-)
Zmenší velikost vybrané položky.
Shift-Command-
Znak plus (+)
Zvětší velikost vybrané položky. Stejnou funkci provádí i příkaz Command-rovnítko (=).
Shift-Command-
Otazník (?)
Otevře nabídku Nápověda.

Klávesové zkratky Finderu

          Zkratka Popis
Command-D Duplikuje vybrané soubory.
Command-E Vysune vybraný disk nebo svazek.
Command-F Zahájí z okna Finderu hledání Spotlight.
Command-I Zobrazí okno Informace pro vybraný soubor.
Shift-Command-C Otevře okno Počítač.
Shift-Command-D Otevře složku Plocha.
Shift-Command-F Otevře okno Všechny mé soubory.
Shift-Command-G Otevře okno Otevřít složku.
Shift-Command-H Otevře složku Plocha aktuálního uživatelského účtu macOS.
Shift-Command-I Otevře iCloud Drive.
Shift-Command-K Otevře okno Síť.
Alt-Command-L Otevře složku Stahování.
Shift-Command-O Otevře složku Dokumenty.
Shift-Command-R Otevře složku AirDrop.
Shift-Command-T Přidá vybranou položku Finderu do Docku (OS X Mountain Lion nebo novější)
Control-Shift-Command-T Přidá vybranou položku Finderu do Docku (OS X Mavericks nebo novější)
Shift-Command-U Otevřete složku Utility.
Alt-Command-D Zobrazí nebo skryje Dock. Zkratka obvykle funguje, i když právě nejste ve Finderu.
Control-Command-T Přidá vybranou položku na boční panel (OS X Mavericks nebo novější).
Alt-Command-P V oknech Finderu zobrazí nebo skryje panel Cesta.
Alt-Command-S V oknech Finderu zobrazí nebo skryje boční panel.
Command-lomítko (/) V oknech Finderu zobrazí nebo skryje panel Stav.
Command-J Otevře okno Volby vzhledu.
Command-K Otevře okno Připojit k serveru.
Command-L Vytvoří zástupce vybrané položky.
Command-N Otevřete nové okno Finderu.
Shift-Command-N Vytvoření nové složky.
Alt-Command-N Vytvoří novou dynamickou složku.
Command-R Zobrazí soubor, na který vybraný zástupce odkazuje.
Command-T Zobrazí nebo skryje řádek panelů, když je v aktuálním okně Finderu otevřený jeden panel.
Shift-Command-T Zobrazí nebo skryje panel Finderu.
Alt-Command-T Zobrazí nebo skryje panel nástrojů, když je v aktuálním okně Finderu otevřený jeden panel.
Alt-Command-V Přesunout: Přesune soubory ve schránce z jejich původního umístění do aktuálního umístění.
Alt-Command-Y Zobrazí Rychlý náhled vybraných souborů.
Command-Y Zobrazí Rychlý náhled vybraných souborů.
Command-1 Zobrazí položky v okně Finderu jako ikony.
Command-2 Zobrazí položky v okně Finderu jako seznam.
Command-3 Zobrazí položky v okně Finderu jako sloupce.
Command-4 Zobrazí položky v okně Finderu jako Cover Flow.
Command-levá hranatá závorka ([) Přejde na předchozí složku.
Command-pravá hranatá závorka (]) Přejde na následující složku.
Command-šipka nahoru Otevře složku nadřazenou otevřené složce.
Command-Control-šipka nahoru Otevře složku nadřazenou otevřené složce v novém okně.
Command-šipka dolů Otevře vybranou položku.
Command-Mission Control Zobrazí plochu. Zkratka funguje, i když zrovna nejste ve Finderu.
Command-zvýšit jas Zapne nebo vypne režim cílového displeje.
Command-snížit jas Zapne nebo vypne zrcadlení displeje, pokud je váš Mac připojený k více než jednomu displeji.
Šipka doprava Otevře vybranou složku. Zkratka funguje jen v zobrazení seznamu.
Šipka doleva Zavře vybranou složku. Zkratka funguje jen v zobrazení seznamu.
Alt-dvojité kliknutí Otevře složku v samostatném okně a zavře aktuální okno.
Command-dvojité kliknutí Otevře složku na samostatném panelu nebo v samostatném okně.
Command-Delete Přesune vybranou položku do Koše.
Shift-Command-Delete Vysype koš.
Alt-Shift-Command-Delete Vysype Koš bez nutnosti potvrzování.
Command-Y Zobrazí Rychlý náhled souborů.
Alt-zvýšit jas Otevře okno předvoleb Monitory. Zkratka funguje s oběma klávesami jasu.
Alt-Mission Control Otevře okno předvoleb Mission Control.
Alt-zvýšit hlasitost Otevře okno předvoleb Zvuk. Zkratka funguje s jakoukoli klávesou hlasitosti.
Klávesa Command při přetahování Přesune přetahovanou položku na jiný svazek nebo do jiného umístění. Kurzor se během přetahování změní.
Klávesa Alt při přetahování Zkopíruje přetahovanou položku. Kurzor se během přetahování změní.
Alt-Command během přetažení Vytvoří zástupce přetahovaného souboru. Kurzor se během přetahování změní.
Kliknutí na rozbalovací trojúhelníček s podrženou klávesou Alt Otevře všechny složky ve vybrané složce. Zkratka funguje jen v zobrazení seznamu.
Kliknutí na název okna s podrženou klávesou Command Zobrazí složky, které obsahují otevřenou složku.

Jak začít s datovou analytikou

Datová analytika je proces práce s informacemi, kde se udržuje nad daty přehled, probíhá čištění, transformace a modelování informací s cílem objevit užitečné informace, potvrdit / vyvrátit hypotézy, navrhnout určité závěry a podpořit ve firmě rozhodování.

Jak totiž pronesl W. Edwards Deming:

“Without data you’re just another person with opinion.”

V překladu znamená, že když své tvrzení nepodložíte daty, jste jen další člověk s názorem.

Datová analytika jako taková není ovšem něco, co by se dalo považovat za cílovou stanici. Má být chápana jako nekončící proces, který podporuje růst dané společnosti a pomáhá všem napříč všemi odděleními se rozhodovat na základě dat a ne pocitů. Pro tento přístup je zde populární označení “data-driven”.

Proces datové analytiky

 1. Určení cílů KPI

Ještě před tím, než začne zabývání se prací s informacemi, je třeba odpovědět na otázku, jaké klíčové hodnoty u kterých ukazatelů určují, že dané podnikání roste. K této otázce se musí přidat další cíle, které chtějí být zjištěny a otázky, na které mají být nalezeny odpovědi, protože veškeré budoucí aktivity spojené s datovou analytikou se budou odvíjet od ukazatelů, které se určí na začátku. Pro tyto cíle samozřejmě platí, že musí být měřitelné.

 1. Identifikace datových vstupů

Po definování oblastí, které budou sledovány, cílů, které budou měřeny a otázek, na které budou hledány odpovědi, je třeba identifikovat, k jakým informacím a jakým způsobem může daná organizace mít přístup. Je dobré si položit otázky jako:

 • K jakým informacím máme přístup nyní?
 • Z jakých všech systémů / zdrojů dat můžeme mít informace?
 • Kde informace z jednotlivých zdrojů dat máme uloženy?
  • Musíme informace čerpat z každého zdroje zvlášť, nebo máme místo, kde informace máme centrálně uloženy?
 • Jak máme jednotlivá data dostupná? Jak často k nim můžeme přistupovat a za jakých podmínek?

Pro datovou analytiku v tomto kroku platí, že čím více informací a více zdrojů dat, tím zajímavější a hodnotnější výstupy mohou být.

Pro dostupnost a správnost informací firmy často využívají technologii datových skladů, kde propojí všechny své zdroje dat s centrální databází, která poté slouží v dané společnosti jako zdroj pravdy.

 1. Určení informací, které nám pomohou k dosažení dílů

Jsou určeny cíle, které chtějí být datovou analytikou dosáhnuty a místa, odkud mohou být data čerpána. Nyní je třeba určit, jaké konkrétní typy dostupných informací můžou pomoci daných cílů dosáhnout. V tomto kroku je potřeba se zaměřit na čištění dat a datovou kvalitu jako takovou. Často v tomto kroku dochází k opravám překlepů, doplnění chybějících dat a odstranění zbytečností. Informace je třeba připravit tak, aby byly připraveny dynamicky navyšovat možnosti využití.

 1. Datové modely

Výsledky tohoto kroku velmi záleží na odborných schopnostech datového analytika, popřípadě celého týmu datových analytiků. V tomto kroku datoví analytici hledají konkrétní vazby mezi definovanými informacemi a hledají odpovědi na otázky, které byly položeny v 1. kroku procesu datové analytiky. Podle odborných znalostí analytiků mohou datové modely obsahovat také určité predikce, tedy předpovědi, jak se určitý ukazatel bude vyvíjet v budoucnu.

Při tvorbě datových modelů se také nastavuje reporting, který, když se zvládne dobře nastavit, může být z velké části automatizovaný.

 1. Podpora, optimalizace, další rozvoj

Bylo už zmíněno, že datová analytika je nekončící proces a může být s klidem označena za přístup ke zpracování dostupných informací.

V případě, že se povede nastavit datové modely správně, můžeme očekávat hodnotné návrhy, jak se dají určité oblasti daného podniku vylepšit. Na základě těchto návrhů podnik dané oblasti upraví a změří výsledky. Změřené výsledky poté slouží jako podklad pro rozhodování, jestli má cenu se daným směrem ubírat a implementovat změny.

V případě, že se změny implementují, začíná tento proces znovu a opět se vrací k 1. bodu tohoto článku, hledá odpovědi na položené otázky a sleduje konkrétní ukazatele.

Osobně jsem velký fanoušek Lean metodologie, která doporučuje tento proces provádět v co nejmenším možném rozsahu, ovšem o to častěji. Celá metodologie je založena na myšlence “vytvořit – změřit – poučit se – a zase na začátek: vytvořit – změřit – …”

Pro datovou analytiku je tedy třeba:

 • určit business cíle
 • mít připraveny technologie databází pro proces datové analytiky, nejlépe datový sklad
 • mít / postavit tým datových analytiků, popř. přizvat ke spolupráci odbornou 3. stranu
 • vytvořit – změřit – upravit – a zase znova – …

V případě, že je proces datové analytiky zvládnutý, je logický další krok přemýšlet, jak využít zjištěné informace pro marketingové účely.

Jak postavit tým pro obsahový marketing

Že se obsahový marketing soustředí na poskytování rad a přidané hodnoty pro zákazníky, bylo už zmíněno v článku “K čemu je obsahový marketing”. Nyní bude vysvětleno, jaké týmové role jsou s obsahovým marketingem spojeny.

Chief Content Officer

 • dohlíží nad aktivitami spojenými s obsahovým marketingem tak, aby byly v souladu s firemní marketingovou strategií

Managing Editor

 • pracuje s tvůjrci obsahu a dohlíží, aby práce byla odvedena včas a obsah byl upravený + časuje vydávání obsahu
 • zajišťuje také, aby byl obsah připraven pro SEO

Tvůrci obsahu

 • tvoří příběhy v návaznosti na naši cílovou skupinu

Listening Officer

 • zjišťuje, jestli má publikovaný obsah požadovaný marketingový efekt, sleduje reakce publika na sociálních méediích a jinde

Obsahový kalendář

 • zajišťuje, že všichni pracují v časových termínech
 • obsahuje velmi důležitou část “list priorit”, který obsahuje už dostupný obsah, co potřebuje redesign, obsah v připravě a obsah plánovaný do budoucna

Zejména u menších společností může 1 člověk v organizaci zastávat více rolí najednou. Důležité ale je, aby na žádnou ze zmíněných rolí nebylo zapomenuto.

K čemu je obsahový marketing

Díky obsahovému marketingu může daná společnost zasáhnout potenciálně velké a nové publikum takovým způsobem, který nevypadá moc marketingově a staví danou organizaci do role odborníka na danou problematiku. Obsahový marketing se dá zvládnout s nízkým (i žádným) budgetem a vede ke vzniku potencionálncíh zákazníků.

Obsahohovému marketingu je třeba plánovat věnovat se dlouhodobě a pravidelně, protože taková cesta vede k získání důvěry zákazníka. Cílem je vyvolat zájem o značku nebo konkrétní přínos.

Místo generických reklam je třeba poskytovat návštěvníkům webu rady a hodnotu formou sdělení soustředěných na potřeby zákazníků a ukázat, jak dané produkty zlepší zákazníkům život. Cíl není vyprodukovat co nejvíce obsahu, ale vyprodukovat správný obsah, ušitý na míru cílové skupině a strategicky publikovaný.

Jsou 4 fáze obsahového marketingu:

 1. povědomí a objevení
  • zákazník si uvědomí, že něco potřebuje
  • obsah zaměřen na povědomí o značce a problematice
 2. zvažování
  • zákazník si uvědomí, že něco potřebuje a zjišťuje, jaké produkty daná značka nabízí
 3. porovnávání
  • cena, doprava, záruka, možnost vrácení, platební metody
 4. obhájení
  • přerod zákazníka v dobrovolného doporučovatele našich produktů, značky
  • word of mouth
  • tlak na sdílení na soc. mediích, soutěže, …

Obecně se strategie obsahového marketingu doporučuje stavět kolem oblastí, kde dokáže daná organizace vyprodukovat největší přidanou hodnotu pro zákazníky a nejlépe jinak, než konkurence. Na tyto oblasti se dá přijít položením otázky “co naše konkurence nedělá?”.

Umožněte ochutnat jaké to je být Vaším zákazníkem

Nákup je vždy rozhodující moment, kdy se návštěvník webu mění v našeho zákazníka a musí nám dát peníze. Zároveň v tomto bodu může mít náš potenciální zákazník mnoho pochybností, které mu potřebujeme vyvrtátit. Např. splní dodavatel to co o produktu či službě říká, dodá objednané zboží, jak se zachová v případě reklamace, bude vůbec možné vrátit v případě, že nesplní očekávání? A mnoho dalších otázek při tom vyvztane v hlavě.

My však můžeme vytvořit „startovací produkt“ za velmi nízkou cenu, který však bude mít pro zákazníka hodnotu.

Když mu takový produkt nabídneme a on nám dá nízkou částku za něj, ochutná tedy jaké to je být našim zákazníkem, tak je pak ochotný zaplatit i dražší službu.

PPC reklama

PPC — Pay Per Click (česky: Platba za proklik) — je v on-line marketingu platební
model výkonové reklamy, kdy inzerent neplatí za zobrazení své reklamy, ale pouze
za prokliknutí z této reklamy na svou webovou stránku.

Inzerentovi dává Pay Per Click (PPC) reklama větší jistotu efektivnosti reklamní kampaně. Jak už
název napovídá, inzerent platí pouze za proklik, nikoliv za zobrazení (impresi).
Reklamní PPC systémy
V České republice jsou nejznámější tyto reklamní systémy:
 Google AdWords
 Seznam Sklik
 Facebook Ads
 eTarget
 AdFOX – služba byla v březnu 2011 zrušena

Výhody PPC reklamy
 Lidé využívají vyhledávače, když hledají konkrétní informace, a proto je zde vaše reklama
perfektně cílená.
 Neplatíte za to, že vás někdo vidí, ale pouze za to, že přijde na vaše stránky.
 Můžete poměrně přesně měřit výsledky vložené investice.
PPC reklama a měření úspěšnosti
Aby byla PPC reklama dlouhodobě úspěšná, je velice důležité takovou reklamní kampaň
průběžně optimalizovat. Je totiž poměrně běžné, že si klient nastaví PPC reklamu svépomocí, ta
však není optimalizována a vede k nevýhodným cenám za proklik.  I proto je důležité vedle
nastavení samotné PPC kampaně věnovat čas i nastavení analytických nástrojů a jejich
správnému užití.
Když se řekne měření úspěšnosti, každého může napadnout něco trošku jiného. Je důležité si
zvolit klíčovou metriku. Mezi nejznámější metriky, nebo-li také KPI, se řadí například CPC (cost
per click), CTR (click through rate) či poměrně oblíbené PNO (podíl nákladů na obratu).
Analytika PPC kampaní se mimo jiné provádí pomocí nástroje Google Analytics.
Kde lze PPC reklamu vidět?

PPC reklamu můžete vidět ve vyhledávačích, na zpravodajských portálech a v řadě partnerských
webů. Takové reklamě se říká kontextová reklama. Kontextem rozumíme obsah stránky.
Jednoduše řečeno systém analyzuje obsah webu a na základě analýzy poté zobrazuje relevantní
reklamu. Toho se užívá například při realizaci remarketingových kampaní, kdy inzerent
zobrazuje dodatečná marketingová či brandová sdělení u obsahově relevantního obsahu.
Kontextová reklama je obdoba PPC reklamy ve vyhledávačích, akorát s tím rozdílem, že ve
vyhledávačích zadává kontext sám uživatel a reklamy jsou odvozeny na základě shody s
vyhledávací frází.
Nákup PPC reklamy
Nákup reklamy v PPC systémech se realizuje pomocí aukce. Čím vyšší částku jste ochotni
zaplatit za jeden proklik, tím větší šanci na lepší pozici máte. O samotném umístění inzerátu
však nerozhoduje pouze nabídnutá cena, ale i tzv. skóre kvality. Skóre kvality slouží k
vyhodnocení kvalitativních faktorů reklamy počínaje metrikou CTR a konče kvalitou stránky, na
kterou inzerát odkazuje. I proto je důležité při samotném plánování PPC kampaně připravit i
kvalitní copywriting, bannery i samotné landing pages.

TIP ! U každého obrázku napište co na něm je

Ve vyhledávačích Google a Seznam existuje možnost vyhledávání mezi obrázky. Jenže jak vyhledávač zjistí, co je na obrázcích vyobrazeno, aby jej mohl zobrazit ve vyhledávání na určité hledání. Vyhledávač si to přečte buď v okolním textu u obrázku nebo ještě raději v tzv. alternativním popisku (můžete narazit na zkratku Alt).

Tento alternativní popisek slouží především těm, kteří mají ve svém prohlížeči zakázáno načítání obrázků na webu, aby se jim místo obrázku zobrazil právě tento popisek a i oni viděli, co je na obrázku. A zároveň těchto popisků využívají i vyhledávače, aby zjistili, co na obrázku je.

Důležité jsou i alternativní popisky u obrázků v emailech. Mnoho emailových poskytovatelů totiž automaticky obrázky v emailech nenačítá a příjemce místo nich vidí právě tyto alternativní popisky, než si dá zobrazit obrázky v emailu.

Články (bez)chyb

Když píšeme článek, někdy si nemusíme být jisti/í, jak se to vlastně píše. Zde Vám ukážu pár „oblíbených“ gramatických chyb.

 

Byste x By jste

Píšete „by jste“?  tak si to vymažte z paměti, správný tvar je pouze BYSTE.

 

Shlédnou x zhlédnout

Při pohledu dolů píšeme S.

Vždy, když něco uvidíme, píšeme Z. (například zhlédnout zápas)

 

Pernamentka x permanentka

Ve zkratce píšeme permice (ne pernice), proto se píše permanentka.

 

Do leva x doleva

Ať už chodíte doleva nebo doprava, vždy jděte dohromady.

 

Zapoměl x zapomněl

Vzpomeň si na tuhle básničku:

Kdybys někdy zapomněl,
jak se píše „
připomněl“,
pomni, pomník, pomněnka,
domnívat se, domněnka. 

 

Viz. x viz

Viz znamená něco, jako dívej. Je to rozkazovací způsob od slova vidět. Žádná zkratka. Žádná tečka na konci.

 

Tchyně x tchýně

„Y  ve slově tchyně pište tak krátké, jako jsou vaše návštěvy u ní,” radí klasik.

 

Hold x holt

Jestli někomu vzdáváte hold, tak ho obdivujete. A v případě, že potřebujete nahradit slovo prostě nebo zkrátka, píšete holt. Pomůže vám básnička: Holt vzdávám Jágrovi hold pro jeho medaile gold.

 

Tématický x tematický

V odborné práci přijdete do styku se slovem téma. Ale všechny zdánlivě příbuzné výrazy se píší s krátkou samouhláskou -e-, tedy tematika, tematicky, tematický.. vycházejí ze slova tematika.

 

Na závěr zde máte pár odkazů, které se Vám mohou hodit s gramatikou:

https://www.pravidla.cz/

http://prirucka.ujc.cas.cz/

https://www.pravopisne.cz/

http://www.mojecestina.cz/

 

 

 

Older posts
„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich