Zkratky jsou fajn, většina z nás určitě používá Ctrl+C a Ctrl+V.. Ale existují i další, které je dobré si zapamatovat.

Ctrl Shift + V – smaže formátování a text uložíte v základním nastavení.

Ctrl Shift + T – otevře poslední okno ve vyhledávači.

Pravý Alt + X – zkratka, kterou můžete používat třeba i hodně na instagramu – vyvoláte s ní hastag.

Ctrl + F4 – zavře aktivní dokument.

Alt + F4 – zavře aktivní položku nebo zavře aktivní program.

Levý Alt + Shift – přepnutí jazyka.

Shift + Delete – odstraní danou položku, aniž by ji umístil do složky koš.

Windows + L – uzamčení obrazovky.

Ctrl + P – vyvolání tisku.

Ctrl + S – uloží soubor, dokument..

Alt + šipka vlevo – po zmáčknutí v prohlížeči se dostanete na stránku zpátky.

Ctrl + N – otevře nový soubor, dokument..

Ctrl + F – umožňuje hledat text v dokumentu (ve wordu).

 

A na závěr ještě přidám známý @, který můžeme vytvořit více způsoby, zde jsou dva nejznámější.

@ – Ctrl + Alt + V nebo Alt Gr + V