Nevýhodou tohoto propojení je, že data uvnitř sekundárního systému (internetového obchodu) mohou být neaktuální. Dále je pak nevýhodou potenciálně zbytečně velká datová náročnost – viz problém s přenosem dokladů zákazníka, který se na ně nedivá, popsaný v předchozích odstavcích. 

Na druhou stranu, výhodou offline propojení je nezávislost na internetovém připojení společnosti a tedy pravděpodobně řádově vyšší rychlost a dostupnost internetového obchodu. Odpadá také bezpečností riziko popsané v předchozím oddílu, protože procesy generující stránky internetového obchodu a synchronizující data jsou oddělené.