Claudia-Patricia Puková & Lenka Veselá
Internetový obchod

 1. Úvod
 1. 2. Teoretická část:
 • kapitola výběr domény a zdůvodnění,
 • výběr produktů,
 • výběr technologie pro realizaci,
 1. Praktická část:
 • Vizualní stránka webu – vzhled IOB, popis realizace
 • Cílová skupina
 • Kalkulace
 • dopravní služby / platební systémy
 • Predikce prodejních výsledků
 • Marketing
 1. Závěr
 1. Přílohy