Webový marketingový mix 4S (anglicky Web Marketing Mix 4S) je alternativou k marketingovým mixům 4P a 4C. Tento model marketingového mixu vypracoval Efthymios Constantinides jako rámec pro řízení marketingových aktivit realizovaných prostřednictvím internetu, nazávané jako internetový marketing. Jednotlivá „S“ znamenají:

 • Scope (Strategie) – zahrnuje strategické činnosti – provázání internetových aktivit organizace s její marketingovou strategií, analýzu trhu, stanovení cílů a úkolů stránek firmy, vymezení potenciálních zákazníků a analýzu jejich nákupního chování na webu
 • Site (Webové stránky) – webové stránky jsou dnes často hlavním způsobem komunikace (často i prodeje) mezi firmou a jejími zákazníky, pro návrh úspěšných stránek je tedy klíčové zjistit:
  • Jaká jsou očekávání zákazníka na webových stránkách?
  • Proč by měl chtít stránky používat?
  • Proč by se měl chtít  na stránky vracet?
 • Synergy (Synergie) – jde o zajištění synergie tří klíčových komponent:
  • Integrace Front Office – propojení internetových aktivit s ostatními marketingovými aktivitami organizace (jednotnou formu komunikace, identické symboly, loga, jednotný branding)
  • Integrace Back Office – provázání internetových aktivit s ostatními procesy uvnitř organizace a se souvisejícími IT infrastrukturou a službami
  • Integrace s externími partnery – propojení stránek organizace se stránkami a IT službami třetích stran
 • System (Systémy) – zahrnuje správu a provoz veškerého technologického zázemí webových stránek (hardware, software, síťová infrastruktura a související IT služby – administrace webových stránek, platební systém, sledování návštěvnosti webu)

  zdroje: https://managementmania.com/cs/webovy-marketingovy-mix-4s