Firemní web a internetový obchod

Studentský komunitní web

Archiv autora: Ilona Brukhal

PHP framework pro vývojáře

Proč vůbec používat nějaký PHP framework? 

PHP frameworky poskytují : rychlý vývoj, poskytují dobře organizovaný, opětovně využitelný a udržovatelný kód, umožňují růst v průběhu času, protože webové aplikace běžící na frameworcích jsou škálovatelné, dodržují vzor MVC a prosazují moderní webové vývojové postupy.

5 nejlepších PHP frameworků:

  • Laravel – open source framework založený a MVC architektuře, jeden z nejrozšířenějších ve světe
  • Zend – open source framework, který staví na modularitě a umožňuje vývojářům použít jen ty části, které potřebují.
  • CodeIgniter – další open source framework, založený na MVC architek- tuře
  • Nette – nejznámější Český php framework, založený na MVP architektuře
  • Symfony – open source framework založený a MVC architektuře, inspirovaný frameworky jako ruby on rails či django

Offline propojení (výhody vs. nevýhody)

Nevýhodou tohoto propojení je, že data uvnitř sekundárního systému (internetového obchodu) mohou být neaktuální. Dále je pak nevýhodou potenciálně zbytečně velká datová náročnost – viz problém s přenosem dokladů zákazníka, který se na ně nedivá, popsaný v předchozích odstavcích. 

Na druhou stranu, výhodou offline propojení je nezávislost na internetovém připojení společnosti a tedy pravděpodobně řádově vyšší rychlost a dostupnost internetového obchodu. Odpadá také bezpečností riziko popsané v předchozím oddílu, protože procesy generující stránky internetového obchodu a synchronizující data jsou oddělené. 

Online propojení (výhody vs. nevýhody)

Online propojení, z hlediska provozovatele a uživatele internetového obchodu, je chápáno jako nejvhodnější a to hlavně proto, že provozovatel i uživatel mají vždy k dispozici aktuální data. Aktuálnost dat ale v mnoha případech nemusí být ve skutečnosti vůbec potřeba. Pokud přece jen je trváno na tomto způsobu propojení, je potřeba si uvědomit také jeho nevýhody. 

Prvním problémem, který z online propojení plyne, je fakt, že ekonomický systém a internetový obchod má prakticky naprosto disjunktní skupinu uživatelů. Ekonomický systém v organizaci je používán jen zaměstnanci společnosti, internetový obchod pak pro změnu jejími zákazníky. Vzhledem k tomu, že zaměstnanci společnosti pracují primárně uvnitř nějaké kancelářské budovy a jsou propojeni rychlou lokální sítí, je pro ně zdůvodu rychlosti práce vhodné, když je ekonomický systém také provozován uvnitř této rychlé sítě, např. na serveru připojeného do této LAN. Naopak uživatelé internetového obchodu (zákazníci) jsou běžně rozprostřeni na velké ploše (konkrétní stát nebo dokonce celý svět). Nejideálnější místo umístění serveru internetového obchodu tak, aby všichni mohli pracovat bez velkého rychlostního omezení, je pak na rychlé páteřní lince Internetu. 

Mezi další nevýhody tohoto způsobu propojení patří náročná implementace tak, aby internetový obchod rozuměl struktuře a formátu dat vekonomickém systému. Upozorněni i na bezpečnostní riziko – proces generující jednotlivé internetové stránky uživatelům obchodu musí být přímo připojený k ekonomickému systému. V případě chyby (bezpečnostní díry) ve skriptu generujícím stránku pak může útočník teoreticky zneužít nebo dokonce poškodit dat uvnitř ekonomického systému. 

Značnou výhodou tohoto přístupu je, že není potřeba synchronizovat na internetový obchod všechna data včetně těch, které nebude možná nikdy potřeba. To u určitých propojených objektů může znamenat snížení datové náročnosti propojení. Napřiklad není nutné přenášet velké množství dokladů zákazníka, který na internetový obchod běžně nepřistupuje nebo se na seznam svých dokladů nedívá.