Před tím než začnete podnikat na internetu, měli byste se ujistit, že splňujete zákonem dané podmínky. Jedním z prvních kroků by měla být návštěva živnostenského úřadu, kde si vyřídíte živnost pro internetové obchodování. Vybrat si můžete ze dvou základních možností právních forem podnikání. Můžete být buď fyzickou osobou neboli OSVČ, nebo právnickou osobou (s.r.o., v.o.s. apod.)

Rozhodně byste si měli pořádně promyslet, jakou formu podnikání si zvolíte.  V případě, že se rozhodnete být právnickou osobou, musíte vést účetnictví. Jako fyzické osobě vám stačí vést pouze daňovou evidenci, a to až do obratu 15 milionů korun ročně.

Dalším rozdílem je to, že právnická osoba musí složit základní kapitál, zatím co fyzická osoba ne. Také platí to, že právnická osoba (u s.r.o.) ručí do výše svého vkladu, jako fyzická osoba budete ručit svým majetkem. I tím nepodnikatelským. Proto byste tento krok neměli podceňovat a pořádně se rozmyslet, co je pro vás nejlepší.